3 langkah mudah untuk menikmati diskaun RM5 dengan perbelanjaan minimum RM20

Sila gunakan kod kupon di bawah semasa pembayaran.

CHMWRM5

Terma dan Syarat:

  1. 600,000 keping kupon diskaun RM5 dengan perbelanjaan minimum RM20 akan diberikan melalui pelekat promo dalam paket pada Mighty White Ban Keju Bergula/Mighty White Pek Bundle Roti Krim sementara stok masih ada, tiba dahulu layan dahulu.
  2. Kupon hanya sah bagi pembelian yang dibuat di laman web rasmi Chek Hup.
  3. Promosi ini sah sehingga 31 Disember 2020, 11:59 malam (GMT +8).
  4. Kod kupon tidak boleh ditukar dengan wang tunai.
  5. Kod kupon layak SATU (1) kali sahaja bagi setiap akaun yang didaftarkan.
  6. Kod kupon tidak boleh digabungkan dengan kod kupon / baucar lain yang sedia ada semasa semak keluar.
  7. Keputusan Chek Hup dalam semua perkara adalah muktamad dan sebarang aduan tidak akan dilayan. Chek Hup juga berhak untuk menukar dan meminda Terma dan Syarat di atas tanpa notis terlebih dahulu.
  8. Sekiranya Promosi ini tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang atas sebarang sebab, Chek Hup berhak atas budi bicara mutlaknya (tertakluk kepada arahan bertulis yang diberikan oleh pihak berkuasa yang berkaitan) untuk membatalkan, menghentikan, mengubah atau menangguhkan Promosi ini.
  9. Chek Hup tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan mematuhi kewajipannya yang mana kegagalan tersebut disebabkan oleh perkara di luar kawalannya.
  10. Promosi ini dijalankan di Malaysia sahaja dan dikawal selia oleh Undang-Undang Malaysia.

Your Favourite Drinks

100% authentically from Ipoh Malaysia

-19%
RM26.00 or RM25.00 / month
-19%
-7%
-19%

Bundle Promotion

Coffee Brown (Bundle of 4)

RM26.00 or RM25.00 / month
-13%
-13%
-10%
-10%

Coffee Brown Series

Coffee Brown

RM7.20