3 cara untuk nikmati RM 3 diskaun dengan pembelian minimum RM10

(Perbelanjaan mesti termasuk Kopi Oh! produk)

CHOH3

Terma dan Syarat:

  1. Kod kupon diskaun RM3 dengan perbelanjaan minimum RM10 (mesti termasuk Kopi Oh! produk) akan diberikan sementara stok masih ada, tiba dahulu layan dahulu.
  2. Kod kupon hanya sah bagi pembelian yang dibuat di laman web rasmi Chek Hup.
  3. Promosi ini sah sehingga 1 April 2022, 11:59 malam (GMT +8).
  4. Kod kupon tidak boleh ditukar dengan wang tunai.
  5. Kod kupon layak SATU (1) kali sahaja bagi setiap akaun yang didaftarkan.
  6. Kod kupon tidak boleh digabungkan dengan kod kupon / baucar lain yang sedia ada semasa semak keluar.
  7. Keputusan Chek Hup dalam semua perkara adalah muktamad dan sebarang aduan tidak akan dilayan. Chek Hup juga berhak untuk menukar dan meminda Terma dan Syarat di atas tanpa notis terlebih dahulu.
  8. Sekiranya Promosi ini tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang atas sebarang sebab, Chek Hup berhak atas budi bicara mutlaknya (tertakluk kepada arahan bertulis yang diberikan oleh pihak berkuasa yang berkaitan) untuk membatalkan, menghentikan, mengubah atau menangguhkan Promosi ini.
  9. Chek Hup tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan mematuhi kewajipannya yang mana kegagalan tersebut disebabkan oleh perkara di luar kawalannya.
  10. Promosi ini dijalankan di Malaysia sahaja dan dikawal selia oleh Undang-Undang Malaysia.

Your Favourite Drinks

100% authentically from Ipoh Malaysia

-24%
RM26.00
-24%
-13%
-20%